“Andrassew sem tiltakozik Kertész miatt” címmel a Magyar Nemzet címoldalán jelent meg egy írás, ami a lap harmadik oldalán folytatódik. Csak a rám vonatkozó részeket idézem: “Nagyon sok mindenben nem ért egyet Kertész Ákossal, de lapunknak nyilatkozva nem határolódott el tőle magyargyűlölő mondatai miatt kollégája, Andrassew Iván.”
“Andrassew Iván, aki amellett, hogy ír az Amerikai Népszavának, a hazai Népszava egyik szerkesztője is, lapunknak küldött válaszlevelében úgy fogalmazott: “nagyon sok mindenben nem értek egyet Kertész Ákossal, de mint szerkesztő, a nem amerikai Népszavában akkor is közlöm az írásait, ha egy szavával sem értek egyet. (…) A kifogásolt írás hangnemével sem értek egyet teljes mértékben, de mivel én nem vagyok zsidó, nem élhetem át azt, amit ő.” Az okokról és az eredményről szólva leszögezte: “Sebeket kapunk és sebeket ejtünk. Ezeket el kell viselni, túl kell élni.”
Andrassew az Amerikai Népszava sokszor útszéli hangot használó főszerkesztőjét, Bartus Lászlót sem kritizálta.”

Úgy gondolom, hogy a Magyar Nemzet tisztességtelenül járt el, amikor erősen kivonatolva idézett. Ha egy lap annyira fontosnak találja az ügyet, hogy a címlapra teszi, majd az egyik legfontosabb oldalán folytatja, ha a megkérdezett annyira komolyan veszi az ügyet és a lapot, hogy lelkiismeretesen válaszol, akkor illik a teljes választ idézni.
Némi szerkesztői gyakorlat után az ember megtanulja, hogy ha valakit megkérdezünk, akkor ez esetleg válaszol.
Ha nem a teljes választ közöljük, akkor illik egyeztetni a válaszolóval. Ennek persze megvan az a kockázata, hogy a szöveggel nem tudunk kedvünk szerint manipulálni.
Szeretném leszögezni, hogy meggyőződésem: a Magyar Nemzet – amúgy a lapra és a jobboldali sajtóra jellemző – eljárásában nem a szerzőként föltüntetett Pilhál Tamás a vétkes.

Álljon itt a vele folytatott levélváltásunk:

2011/9/1 Pilhál Tamás

Tisztelt kolléga!

2011. augusztus 29-én, hétfőn Kertész Ákos író nyílt levelet írt az Amerikai Népszavába, amelyben többek között a következők szerepeltek:

„A magyar genetikusan alattvaló. József Attila talált mentséget: „ezer éve magával kötve, mint a kéve sunyít, vagy parancsot követ.” De ez nem mentség arra, hogy a magyar a legsúlyosabb történelmi bűnökért sem érez egy szikrányi lelkiismeret furdalást, hogy mindent másra hárít, hogy mindig másra mutogat, hogy boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. Hogy se tanulni, se dolgozni nem tud és nem akar, csak irigyelni, és ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire.
Ma már a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt. Így aztán nem is kapott soha föloldozást!”

Ön, aki az Amerikai Népszavába rendszeresen (vagy kevésbé rendszeresen) publikál, egyetért-e ezekkel a gondolatokkal?
Ha igen, akkor több kérdésem nem is lenne.
Ha viszont nem ért egyet Kertész Ákos eszmefuttatásával, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy kifejezésre juttatta-e már a nemtetszését?
Jelezte-e a főszerkesztőnek, Bartus Lászlónak, hogy szerencsésebb lenne levenni az anyagot az oldalról, mondván, mindennek van határa, még a gyűlölködésnek, egyes népcsoportok kollektív megbélyegzésének is?
Beszélt-e az írásról annak elkövetőjével, Kertész Ákossal, és jelezte-e neki, hogy ez azért kicsit durva volt? Ha még nem tette, tervezi-e, hogy fölhívja rá Kertész úr figyelmét, hogy ezek egy Kossuth- és József Attila-díjas íróhoz méltatlan mondatok voltak?

Válaszait előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

Kedves Tamás,

nagyon sokmindenben nem értek egyet Kertész Ákossal, de mint szerkesztő, a nem amerikai Népszavában akkor is közlöm az írásait, ha egy szavával sem értek egyet. Mert Kertész Ákos művei alapélményt jelentettek nekem fiatalabb koromban, nagyszerű írónak tartom, tisztelem benne a hitét, a hitevesztettségét. Ismerem személyesen is, és szeretem, mert vesztesként is az maradt, aki volt.
A kifogásolt írás hangnemével sem értek egyet teljes mértékben, de mivel én nem vagyok zsidó, nem éltem át azt, amit ő, nem tudhatom, milyen lenne, ha én is átéltem volna, tiszteletben tartom azt az elkeseredettséget és dühöt, amit azok az öreg emberek éreznek, akik azt látják, hogy megint nácik masíroznak ebben az országban, nácik vannak a parlamentben, ésatöbbi. És azzal bizony egyetértek, hogy ez elsősorban azért lehet így, mert nem néztünk szembe azzal, amit Magyarországon a magyarok műveltek. (Csak megjegyzem, hogy szigorú konzervatív nevelést kaptam, hitként viselt antiszemita, keresztény középpolgári környezetben. Mégis a másik oldalon állok. Azért, mert én pontosan tudom, mi mit jelent. Engem már gyerekkoromban megrontottak, gyűlöletre és kirekesztésre neveltek.
Kicsit persze át tudom érezni, mi lehet Ákosban, hiszen engem is naponta zsidóznak, fenyegetnek, elképesztő hangnemben.)
Ahogy én földolgozom azt, ami a Magyar Nemzetben vagy a Magyar Hírlapban és a jobboldal más médiumaiban megjelenik, próbálja meg földolgozni, megérteni, hogy ebben a rettenetes világban, amit mi teremtettünk, egyre élesebben, egyre gonoszabban fogalmazunk. Sebeket kapunk és sebeket ejtünk. Ezeket el kell viselni, túl kell élni.
Lehet hazafiasan morcoskodni egy ilyen írás olvastán, de mielőtt belekezd, érdemes beleolvasgatni a saját lapjába, a jobboldali portálok szövegeibe. Csak tíz percre próbálja meg elképzelni, hogy egy öreg baloldali zsidó, aki körül egyre ritkább a levegő, és minden más, ami az élethez kell, akit naponta fenyegetnek, akkor talán megbocsátóbb lesz Kertész Ákossal. Annál is inkább, mert a magyar irodalomban egyáltalán nem ritka, hogy a nagy írók hasonló hangnemben beszélnek a népükről. Aki ezt a jogot Kertész Ákostól megtagadja, az a magyar mivoltát kérdőjelezi. Hallom, bizonyos körök nem csak a kitüntetéseitől, hanem az állampolgárságától is meg akarják fosztani. Történetesen azok jogutódai, akik ebben már egyszer eredményesen jeleskedtek. Bár többnyire úgy, hogy nem kellett az adminisztrációval bíbelődni, elég volt egy golyó vagy némi gáz. És még valamit: hallom, hogy a Magyar Nemzet Gyurcsány barátjaként említi Kertészt. Ezzel szemben az az igazság, hogy ő írta a legkeményebb Gyurcsány-ellenes publicisztikát – jómagam szerkesztettem és közöltem a Népszavában, bár mondanivalójának túlnyomó részével nem értettem egyet.
Ami konkrétan a szöveget illeti. Nem értek egyet azzal, hogy a magyar nép “genetikusan” alattvaló. Szerintem kulturálisan, neveltetése miatt. (Amúgy a “genetikusan” kifejezést nyilván esze ágában sem volt konkrét, biológiai értelemben használni, mert Kertész Ákos nem hülye. Ez éppen úgy képes beszéd, szimbolikus beszéd, mintha azt írná: “Isten nem ver bottal”. Konkréten sem Istenre, sem verésre, sem botra nem gondolna. Arra gondol, hogy a bűneinkért felelünk, és ez bonyolultan, sok-sok áttétellel történik.)
Nyilván ezt találja a legkifogásolhatóbbnak: “ha módja van legyilkolni azt, aki munkával, tanulással, innovációval viszi valamire”. Sajnos ez történt a világháborúban, majd ismétlődött az ötvenes években. Ha olvasgatja a jobboldali portálokat, talán fölfedezi, hogy ma is van egy hasonló fenyegetés.
“… boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni. “ Tökéletes leírása a mai állapotnak – bár a szocializmusban is ugyanezt láttuk.
Ami Bartust illeti, a legritkább esetben teszek megjegyzést a szerkesztői munkájára. Ha majd a magyarországi jobboldali újságírók olyan hangnemben mernek írni Orbánról és a Fideszről, ahogy Bartus a magyar baloldaliakról és liberálisokról, akkor elfogadom az Ön kritikáját, sőt tolmácsolom Bartusnak.
Ennyit tudok válaszolni kérdéseire.
Nagyon megtisztelt a levelével. Ez az első alkalom, nem is tudom hány éve, hogy valaki a másik oldalról tisztességes hangnemben megkérdez valamiről.

Tisztelettel

Andrassew Iván

Pilhál Tamás egy későbbi kérdésére még ezt válaszoltam:

“Természetesen nem határolódom el Kertész Ákostól, mert akkor el kellene határolódnom Széchenyitől, Adytól és a magyar írástudók legjavától is, ami praktikusan azt jelentené, hogy nem vagyok többé magyar.”

31 Comments

31 Reader’s Comments

 1. Gajdos Judit

  Jaj, de szépen fogalmazta meg! Jó, hogy ellenoldali újságírók között ilyen levélváltásra sor került. Szaporodjanak az alkalmak! Sajnos a MN olvasói nem tudhatják.

 2. Nagyszerü!!!

 3. Végre megtaláltam Kertész Ákos írását!
  Számomra, aki ilyen hévvel és tisztán leírja, amit gondol és ráadásul pontos a diagnózis, az a “modern” messiás!
  Az ilyet ki kell nyírni, valahogyan el kell hallgattatni. Csakhogy egyre többen lesznek, akik ugyanígy gondolják!
  Köszönöm mindannyiótoknak, hogy közzé tettétek!

 4. 1:0 Andrassew Ivannak.. Sajnos a valaszlevel cimzettje es holdudvara hivatalbol nem fogja a leirtakat megerteni es fokepp nem fog elgondolkozni rajta..

 5. Szépen írtál, Iván.

 6. Sárközi László

  Iván, Én, Sárközi László, ezennel ünnepélyesen kijelentem, hogy Melléd állok, és – Természetesen – Kertész Ákos mellé. Tudom, nem sokat ér. De meggyőződésemből és szívemből cseleszem.

  Sárközi László

 7. Alantas megkeresésre korrekt és kiváló válaszok!
  Gratulálok Andrassew Ivánnak! :)
  .
  Sajnálom Pilhál Tamást, mert kilóg a lóláb egy nagy megfelelési kényszer képében. Egy “újságíró” nem lehet magától ennyire együgyű!? :evil:

 8. Szép és tökös írás Iván, gratulálok! Eddig minden írással – beleértve K.Á. eredeti írását – csak legfeljebb részben tudtam azonosulni. Evvel viszont szinte maradéktalanul sikerült.

 9. Holakovszki Genovéva

  A szív és a lélek erős. Az érdekek mente gyenge, de sokakat meggyőz.

 10. Sebestyén Judit

  Tisztelem Kertész Ákost, bár nem mindenben értek vele egyet.
  Tisztelem Andrassew Ivánt szerkesztői bölcsességéért.

 11. Uhlaczky Erzsébet

  Egyetértek Andrassew Ivánnal. Egyébként ahogy öregszem, egyre többször a múlt sérelmei jutnak eszembe. Kertész Ákos úgy érzi, hogy ismét létezik náci mentalitás. Valami oka van, hogy ő ezt érzi.
  A Magyar Nemzet nem ennyire finnyás, ha a lapjukban baloldali, liberális, demokratát kell pocskondiázni pl. Bayer Zsolt stílusban. Régebben volt a Népszavának egy rovata: Így irtok ti..A hajam égnek állt sokszor, olyan undorító stílust képviseltek (képviselnek) ott az újságírók.

 12. Iván, de mekkora TETŰ vagy!!!!!!!!!

 13. moderátor, te is az vagy

 14. korond, te is az vagy

 15. A legszebb a Kertész-levél-ügyben, hogy a Kertész Ákosra kígyót békát dobálók mintegy illusztráják, mennyire nem téved a szerző!

 16. Hibát követ el, aki – bár nem “olyan” – szóba áll a “Magyar Nemzet”-tel. Azzal a lappal, amely pimaszul más lapról szólván emleget útszéli hangot…

 17. korond
  2011, szept. 6
  7:24 de.
  Rólad már ne is beszéljünk.

 18. nagyon tetszik,h valaki naprol napra megirja a mai valoságot,kedvencem a 168ora,alig várom K.Á.irásait.Iván,csak igy tovább…Meg annyit,h a 21 században meg mindig itt tartunk;vallás,zsidozás Europa közepen,ja 1 templom mellett megyek el nap mint nap,5 6 hajlektalan alszik ott,elgondolkodtam,vajon a jol fizetett(alkalmazottak)papok adnak>e nemi alamizsnát szerencsetleneknek.Ide kivánkozik A de S EXUPERI Fuveskönyveböl 1 idezet;A vallás dolga felszivni magába az embereket,nem pedig az embereke,h elfogadják azt…kisse elkanyarodtam az eredeti mondanivalomtol,de IVÁN erteni fogja a lenyeget.

 19. Választópolgár

  Andrassew Iván válasza és állásfoglalása határozott értékrendszert, kézzelfogható hitelességet és emberi tartást sugároz, amellyel minden felvilágosult, jobbító szándékú felnőtt magyar egyetérthet.
  Annál hiteltelenebbek ugyanakkor azok a sötét eszmeiségben megrekedtek és abból kitörni képtelenek, akik a nyílt vita keretei és eszközei helyett, alantas módon, személyeskedéssel, a tények meghamisításával, előjogok vindikálásával, megbélyegzéssel, fenyegetéssel, avagy erőszak, illetve agresszió kilátásba helyezésével igyekeznek “igazságot osztani”, híveket és támogatókat szerezni nyilvánvalóan alantas céljaik érdekében.
  A népesség (1) bálványimádatra, a vezérek vakon való követésére és a szolgalelkűségre hajlamos rétegei, (2) a biztos eligazodáshoz szükséges tudás és értelem megszerzésére képtelenek, (3) valamint a társadalmi-politikai viszonyok iránt közömbös tömegei éppen ennek az igazságát és gyalázatos voltát képtelenek egyszer, és mindenkorra megtanulni!
  A tények szerint igazat kell adnunk Habsburg Ottónak és Tom Lantosnak, akik egybehangzóan vallották, hogy a demokratizmus nem képes gyökeret verni önmagától és legalább két-három emberöltő szükségeltetik ahhoz, hogy a társadalmi tudatba stabilan beépüljön.

 20. Ne haragudjanak, hogy általánosítok: van két “írónk” akik magyarnak vallják magukat, történetesen mindkettőt Kertésznek hívják, és mindkettő fennen szapulja a magyarságot. (és akkor nagyon finom voltam, viszont ők undorítóak)
  Ha nekem a családomon belül problémám adódik, akkor azt nem a szomszédokkal, nem az utcával, hanem családon belül próbálom megoldani.
  Lehet szidni a magyarokat, talán okot is adunk rá -bár melyik nemzet nem?- de ez maradjon házon belül. Vagy: ne hangoztassuk a magyarságunkat, és mint idegen lelkűek, azt szidunk, akit akarunk.
  Szerintem egy magyar identitású ember ilyet soha nem tenne!
  Nekem személyes meggyőződésem, hogy ez a két Kertész (úr?) nem tudja milyen érzés magyarnak lenni. Ezek után talán mégis csak igaza van Tarlós Istvánnak?

 21. Andrassev Ivan valaszaval szorol szora egyetertek – oda-vissza! es ha a “jobboldal”t behelyettesitem a “baloldal”-lal, maris mindket tabor magaenak erezheti az igazsagot!

 22. Hozzászóló

  Nem akarom kioktatni, de tény, ami tény, Kertész Ákos egy semmivel sem menthető cikket írt. Lelke rajta, mások is tettek ilyet, nyilván különféle lélektani okok magyarázhatják a tettét, de a cikke gyalázatos. Attól, hogy el félmondatot visszavon belőle, nem változik meg a cikk fő mondanivalója. Sajnálom, mert jó írónak tartom őt.

  Andrassew Iván szép, kerek, jó stílusú, irodalmilag teljesen korrekt választ küldök. A tartalmával azonban nem tudok egyetérteni, mint ahogy azzal sem, hogy a hozzászólók többsége dicsérte őt (“Szép, tökös írás” stb….).

  Részletekbe nem tudok most belemenni, de az az állítás, hogy nem néztünk szemben a történelmünkkel, tárgyszerűen sem igaz. Rengeteg könyv, tanulmányt, elemzés, dokumentum jelent meg. Lehet vádaskodni, emberileg még meg is értem, de a valósággal kár vitatkozni.

  Az pedig, hogy “nácik masíroznak ebben az országban, nácik vannak a parlamentben” egyszerűen nem igaz. Igen, van Magyar Gárda, és létezik Jobbik nevű párt, amely a Parlamentben ül. Nem örülök neki, hogy így van, de ők nem nácik. Ha ezt valaki vitatja, kérem, hogy konzultáljon történésszel.

  Azoktól a mondatoktól pedig, hogy “A népesség (1) bálványimádatra, a vezérek vakon való követésére és a szolgalelkűségre hajlamos rétegei, (2) a biztos eligazodáshoz szükséges tudás és értelem megszerzésére képtelenek, (3) valamint a társadalmi-politikai viszonyok iránt közömbös tömegei éppen ennek az igazságát és gyalázatos voltát képtelenek egyszer, és mindenkorra megtanulni!” a hideg ver ki.

  Nagyon szépen kérem, hogy ne korbácsoljuk az indulatokat. A múltat nem tudjuk megváltoztatni, az olyan amilyen. Amiért viszont sokat tehetünk az a jelen és mindenekelőtt a jövő.

 23. Elképesztőés szánalmas, még liberálisok és baloldaliak is mennyire képtelenek megérteni, mit írt KertészÁkos és miért.
  Ezek után mit is várhatunk jobboldalunktól?
  Bal-lib körben is szokás túlzónak, nem szerencsésnek nevezni Kertész kijelentéseit.
  Miután én érteni vélem az általa alkalmazott logikát, nem merném túlzónak tartani mondatait, persze stiláris kérdésként lehet másnak más a véleménye.
  Nézzük a talán legkirívóbb részt:
  „(…)a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt. Így aztán nem is kapott soha föloldozást!”
  Mai civilizált fölfogás szerint nincs halálbüntetés, a legelvetemültebb sorozatgyilkosoktól sem vehető el életük a társadalom(állam) által szervezett módon. Nézzük ezt az összefüggést egyénekről egyének csoportjaira általánosítva: ha egy csoport olyan bűnöket követ el, mint a németség a zsidósággal szemben(szögezzük le: a magyarsággal együttműködve), milyen „bünhődés” jöhet számításba ezen a közösségi szinten? Nyilván a nép kiiktatása a népek közül felelne meg a halálbüntetésnek, ezt viszont civilizált polgárként ellenezzük, minden elképzelhető formájában, így szóba sem jöhet a „bűnös” nép fizikai kiirtása sem. Már csak azért sem, mert a 20 század tudományos vívmányai szerint nincs érvényes nemzeti karakterológia sem, így „bűnös nép” sem, továbbá néhány generáció alatt minden nép egyénei által teljesen kicserélődik.
  Hogy lehet tehát egy Hitleráj méretű és jellegű bűneseményt történelmi szinten túlélni, egy magas szintű lovagiasság szintjén kvázi meg nem történtté tenni? Egyértelműen és kizárólag a teljeskörű beismerés és bűnbánat aktusával, amelynek föltétel nélkülinek kell lennie. Ha ez komolyan és megkérdőjelezhetetlenül megtörténik, akkor indulhat egy nép tiszta lappal, a többiekkel egyenrangú morális tartással. Ezen a teljes és feltétel nélküli beismerésen és bűnbánaton történelmi és szociálpszichológiai megtisztuláson a németek köztudottan és ismert módon átestek, a magyarok nem. Mi sokszor és sok magyarázatot, ürügyet emlegetünk, mentegetjük a szociális bűnbeesést, hivatkozunk nemzeti sérelmeinkre viszontagságainkra, ezzel minden bűnbánat lényege, a feltétel nélküliség rovására.
  A németek bűnbánati aktusukkal megtisztulva kikerültek a tettesek közül a magyarok amolyan megátalkodottként viszont egyedül maradnak.
  Gyakorlati folyomány: A németeknél is van, persze újnácizmus,ez azonban ott olyan közundort kelt, hogy nem lesz életképes. Nálunk egyre nőnek ki a televényből újnáci, hungarista, fasisztoid kezdeményezések, sőt elképesztő szégyenünkre komoly sikert érnek el demokratikus választáson. Erről írt KertészÁkos. És ezért.
  Vajon tényleg rosszul fogalmazott?

  1.

  Elképesztő és szánalmas, még liberálisok és baloldaliak is mennyire képtelenek megérteni, mit írt KertészÁkos és miért.
  Ezek után mit is várhatunk jobboldalunktól?
  Bal-lib körben is szokás tűlzónak, hibásnak nevezni Kertész kijelentését.
  Miután én érteni vélem az általa alkalmazott logikát, nem merném túlzónak tartani mondatait, persze stiláris választásként lehet másnak más a véleménye.
  Nézzük a talán legkirívóbb részt:
  „(…)a második világháború borzalmaiért, a Holocaustért egyedül a magyar a felelős, mert a magyar nép az (a német néppel ellentétben), amelyik se be nem vallotta, meg nem gyónta a bűneit, se töredelmes bűnbánatot nem tanúsított, se meg nem fogadta, hogy soha többé, se bűnbocsánatért nem esdekelt. Így aztán nem is kapott soha föloldozást!”

  Mai civilizált fölfogás szerint nincs halálbüntetés, a legelvetemültebb sorozatgyilkosoktól sem vehető el életük a társadalom(állam) által szervezett módon. Nézzük ezt az összefüggést egyénekről egyének csoportjaira általánosítva: ha egy csoport olyan bűnöket követ el, mint a németség a zsidósággal szemben(szögezzük le: a magyarsággal együttműködve), milyen „bűnhődés” jöhet számításba ezen a közösségi szinten? Nyilván a nép kiiktatása a népek közül felelne meg a halálbüntetésnek, ezt viszont civilizált polgárként ellenezzük, minden elképzelhető formájában, így szóba sem jöhet a „bűnös” nép fizikai kiirtása sem. Már csak azért sem, mert a 20 század tudományos vívmányai szerint nincs érvényes nemzeti karakterológia sem, így „bűnös nép” sem, továbbá néhány generáció alatt minden nép egyénei által teljesen kicserélődik.
  Mert hogy lehet egy Hitleráj méretű és jellegű bűneseményt történelmi szinten túlélni, egy makró szintű lovagiasság szintjén kvázi meg nem történtté tenni? Egyértelműen és kizárólag a teljes körű beismerés és bűnbánat aktusával, amelynek föltétel nélkülinek kell lennie. Ha ez komolyan és megkérdőjelezhetetlenül megtörténik, akkor indulhat egy nép tiszta lappal, a többiekkel egyenrangú morális tartással. Ezen a teljes és feltétel nélküli beismerésen és bűnbánaton történelmi és szociálpszichológiai megtisztuláson a németek köztudottan és ismert módon átestek, a magyarok nem. Mi sokszor és sok magyarázatot, ürügyet emlegetünk, mentegetjük a társadalmi bűnbeesést, hivatkozunk nemzeti sérelmeinkre viszontagságainkra, ezzel minden bűnbánat lényege, a feltétel nélküliség rovására.
  A németek bűnbánati aktusukkal megtisztulva kikerültek a tettesek közül a magyarok amolyan megátalkodottként viszont egyedül maradnak.
  Eddigieket bizonyítja a jelzésértékű következmény: A németeknél is van, persze újnácizmus, ez azonban ott olyan közundort kelt, hogy nem lesz életképes. A mi televényünkből egyre nőnek ki újnáci, hungarista, fasisztoid kezdemények, sőt elképesztő szégyenünkre komoly sikert érnek el demokratikus választáson. Erről írt KertészÁkos. És ezért.
  Vajon tényleg rosszul fogalmazott?

  2.
  A sokszor hánytorgatott „genetikus” jelző nyilvánvalóan hülyeség, ebből ekkora rumlit rendezni beteges műbalhé.
  Hadd utaljak AndrassewIván véleményére: Kertész nem gondolhatta a „genetikus” jelzőt betű szerintinek, mivel nem hülye.
  Azt is hozzáteszem: Nem is genetikus. (lám a „genetikus”-nak van egy hivatást megjelölő értelme is)
  A „genetikus” egymásik értelemben „örökletes” jelentésű. Csak hogy nem minden „génikus”, ami örökletes, van ugyanis még a biológiában is cytoplazmatikus öröklés, ami nem a génstrukturához köthető, nem „faji”, hanem ahhoz képest „környezeti”,erre biológiai példa a ló és szamár párosításával előállítható öszvér, Az öszvérek két félék lóöszvérről beszélümk, ha az anyaállat ló, ill. szamáröszvérről, ha az anya szamár. A „génikus” hatásoknál ui ebben az esetben erősebben érvényesül az anyaállat „környezeti” hatása.
  Kertész a magyaroknak tulajdonított tulajdnságokat nem gondolja egy meghatározott „magyar genom” megnyilvánulásának.
  Mert nem hülye, mint enlítettem Andrassewre hivatkozva, sőt nem is genetikus, de azért ő is érettségizett, a „genetikus” jelző ilyen értelmű általánosításához ui. elegendő egy gimnáziumi érettségi.
  Nektek van? Magyarok?!

 24. Előbbi kommentem editorógiailaq nem tökéletes, ha lehet, kérem az 1. ponttal kezdeni és a 2. ponttal befejezni

 25. Kedves Hozzászóló!
  Elolvastam Kertész Ákos levelét. Semmi kivetnivalót nem találtam benne. Először kiosztja a jobboldalt, aztán leírja, miért csalódott a baloldalban. Ady sokkal keményebben ostorozta népét. A magyar ugaron csak égig nyúló giz-gazokat fedezett fel és hiányolta a virágokat.
  Nemzetünk szembenézését a történelmi múlttal nem a történetírók műveiből hiányolja hanem nyilvánvalóan egy erkölcsi önvizsgálatot hiányol. Ami tényleg nem történt meg. A köztudatban az a hamis, a jobboldal által sugallt kép él, hogy Magyarországon próbálták menteni a zsidókat. Elég elterjedt a holocaust tagadása is.
  Parlamentünkben fasiszták és potenciális nácik ülnek. Tessék elolvasni e szavak definícióját és megnézni mennyire illenek ezek a Fideszre, Jobbikra, Orbán által épített korporatív államra.
  Amitől önt a hideg kiveri az teljességgel áll a magyar szavazók tömegeire. nem politikai meggyőződés, hanem az alapján szavaztak, hogy ki ígért többet a zsebükbe. Orbán azt ígérte, persze mint tudjuk tudatosan hazudott, hogy megszorítások nélkül ki vezeti az országot a válságból.
  A múltat nem tudjuk megváltoztatni a múlthoz való hozzáállásunkat viszont igen.
  Hozzászólása utolsó mondatával egyetértek.

 26. dr, regos peter

  a kertesz akosnak minden szava igaz es meg eleg finoman fogalmaz. eleg baja, hogy ott kell ,hogy eljen azokkal a naci magyarokkal. a magyarok irigyek es fektelenul butak, minen szomszedjuk gyulolettelgondol rajuk . az, hogy meg az orban-kormany dirigal az meg egy extra teny. hamarosan elnyerik melto buntetesuket.

 27. Your webtsie has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 28. Free knwoldege like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

 29. Stellar work there everyone. I’ll keep on reandig.

 30. Noha általában minden figurának megismerjük a szempontjait, az is egy

Írja meg véleményét!